Giỏ hàng

Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã ghé thăm trang web Hanoi Pest Control. Link website: http://dietmoi-khutrung.com/ đã được tạo sẵn cho bạn và bạn bắt buộc phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện được nêu bên dưới (“Điều kiện sử dụng”). Vui lòng đọc kỹ tài liệu này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang Link: http://dietmoi-khutrung.com/. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web này là bạn đã đồng ý thực hiện theo các Điều khoản sử dụng bên dưới. Nếu bạn không muốn bị ràng buộc bởi các Điều kiện sử dụng, bạn không nên truy cập hoặc sử dụng trang web.

Về việc: Sửa đổi các điều kiện sử dụng

Link web: http://dietmoi-khutrung.com/ có quyền thay đổi các điều khoản, điều kiện, bất kỳ thông báo nào hoặc những sửa đổi được đăng lên website sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Do đó, bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét các Điều kiện sử dụng, điều khoản hoặc thông báo bổ sung được đăng trên trang web: Kiểm soát dịch hại của Hanoi pest control. Việc bạn tiếp tục truy cập trang web này sẽ được coi là sự đồng ý của bạn về các thỏa thuận sửa đổi.

Chính sách bảo mật

Xin vui lòng xem lại các chính sách bảo mật của chúng tôi, những chính sách này cũng quản trị việc bạn truy cập đến trang pages: “Chính sách bảo mật” Để hiểu quá trình thực hiện liên quan đến việc sử dụng và bảo mật thông tin cá nhân của bạn.

Truyền thông điện tử

Khi bạn truy cập http://dietmoi-khutrung.com/ hoặc gửi email cho chúng tôi chính là bạn đang liên hệ với chúng tôi bằng phương thức điện tử đồng ý với việc bạn sẽ nhận thông tin theo phương thức điện tử hoặc các phương tiện khác có sẵn. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn bằng phương thức điện tử, điện thoại hoặc bằng fax. Tất cả được hiểu rõ hơn là với các thỏa thuận, thông báo, các bảo mật, thông tin liên lạc khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về mặt truyền thông bằng văn bản.

Tranh chấp

Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến cách bạn đăng nhập hoặc truy cập trang web http://dietmoi-khutrung.com/ hoặc các sản phẩm, dịch vụ bạn mua thông qua trang web http://dietmoi-khutrung.com/ sẽ được gửi đến trọng tài để phân xử.

Bồi thường

Bạn đồng ý với sự bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại cho website http://dietmoi-khutrung.com/. Nhân viên, giám đốc, chủ sở hữu, đối tác, nhân viên, đại lý, người cấp phép và bất kỳ nhà cung cấp thông tin bên thứ ba nào liên quan đến trang web và chống lại mọi tổn thất, chi phí, thiệt hại kể cả phí luật sư do bất kỳ vi phạm Điều kiện sử dụng nào (bao gồm cả hành vi cẩu thả hoặc sai trái) của bạn hoặc việc sử dụng và truy cập trang web http://dietmoi-khutrung.com/

Điều khoản sử dụng khác

Sự thất bại của Hanoi Pest Control trong việc đòi hỏi hoặc thực thi nghiêm ngặt bất kỳ điều khoản nào của các Điều kiện sử dụng này mà không giải thích được thì coi như là từ bỏ bất kỳ điều khoản hay quyền hạn nào. Quá trình tiến hành giữa các bên cũng như thực tiễn thương mại đều không thay đổi bất kỳ điều khoản nào trong các Điều kiện sử dụng này. Trang website: http://dietmoi-khutrung.com/ có thể chuyển nhượng quyền và nghĩa vụ của mình theo các Điều kiện sử dụng này cho bất kỳ bên nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn. Nếu bất kỳ điều kiện nào mà không hợp lệ, không có hiệu lực vì bất kỳ lý do nào mà không thể thi hành thì điều kiện đó sẽ được coi là chấm dứt, không ảnh hưởng đến tính hợp lệ, khả năng thực thi của bất kỳ điều kiện nào còn lại. Bất kỳ quyền lợi không được công nhận ở đây đều được bảo lưu.

Địa chỉ và yêu cầu

Xin vui lòng gửi thông báo qua email: hangtt@pestcontrol.com.vn hoặc địa chỉ gửi thư: Số 109 Trần Duy Hưng (phòng 304), phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.